Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Onderdelen
Het examen bestaat uit twee onderdelen. Eén onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij gevaarherkenning krijg je vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen.

Slagen
De norm om te slagen is: minimaal 13 van de 25 vragen goed over gevaarherkenning en 35 van de 40 vragen goed over verkeersregels en verkeersinzicht.

Gevaarherkenning
Bij de vragen over gevaarherkenning geeft je aan wat je in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:


■remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
■gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
■of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).
Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen!

Verkeersregels
Een goede kennis van de verkeersregels is nodig om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Deze kennis toetst het CBR in dit onderdeel.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Voorbeeld:

De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat je de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Examen reserveren
Voor het theorie-examen voor de personenauto kun je op verschillende tijdstippen terecht op een van de circa 30 CBR-examencentra. Theorie-examens reserveer je via de online CBR reservering maar uiteraard ook door ons te benaderen.

Voor vragen over hoe te reserveren kun je eenvoudig kontakt met ons opnemen.